Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20231124 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Förmaningar

2Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 3Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att jag kan predika hemligheten med Kristus – det är för den jag är fängslad – 4och göra den känd och tala som jag bör. 5Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. 6Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en.

Personliga hälsningar

7Tychikos, en kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst, skall berätta allt om hur jag har det. 8Jag sänder honom till er just för att ni skall få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. 9Han har sällskap med vår trogne och käre broder Onesimos, som ju är en av er, och de kommer att berätta om allting här.

10Min medfånge Aristarchos hälsar er, och likaså Markus, Barnabas kusin. För hans del har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han kommer. 11Jesus, han som kallas Justus, hälsar också. Av de omskurna är dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har gett mig stöd och uppmuntran. 12Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni skall stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. 13Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis. 14Vår käre Lukas, läkaren, hälsar liksom Demas.

15Hälsa till bröderna i Laodikeia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. 16När mitt brev har blivit uppläst hos er, ordna då så att det blir uppläst också i församlingen i Laodikeia och att ni får läsa det brev som de har fått. 17Och säg åt Archippos: »Se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig.«

18Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla.

Kolosserbrevet 4:2-18B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier