Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet

20231121 Bibelläsning och bön

Bibeltext

Paulus lider för kyrkan när han fullgör sitt uppdrag

24Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan. 25Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. 26Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. 27Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. 28Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. 29Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig.

Kunskapen om Guds hemlighet, Kristus

1Jag vill att ni skall veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen, 2för att de skall styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus; 3i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4Detta säger jag för att ingen skall kunna övertala er under falska förespeglingar. 5Ty även om jag är kroppsligen frånvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus.

Levandegjorda tillsammans med Kristus

6Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, 7med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.

Kolosserbrevet 1:24-2:7B2000Öppna bibelsidan

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.8
Följ oss i sociala medier