Svenska Bibelsällskapet

Karl XII:s bibel

Denna bibel, som egentligen är en uppdatering av bibeln från 1541, har haft en enastående påverkan på svenskt kulturliv under mer än 200 år.

Originalutgåvan från 1703

Digitalisering av Karl XII:s bibel i original från 1703 är genomförd. Korrekturläsning pågår.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.16.20
Följ oss i sociala medier