Slå upp en eller bibelverser
 
För att söka efter en eller flera verser skriver du så här:

1. Skriv en eller flera versreferenser enligt följande exempel:
    joh 3
    joh 3:16
    joh 3:16,joh 3:17
    joh 3:16, rom 8:39
    Du skiljer versreferenser åt
    med kommatecken (eventuellt
    åtföljt av blanksteg).

    Angående förkortningar, se nedan.

2. Klicka på knappen Slå upp.

3. Sökresultatet från bibeln.se visas strax i ett nytt fönster.


Förkortningar till enskilda bibelböcker

Gamla testamentet  
Första Moseboken 1 Mos
Andra Moseboken 2 Mos
Tredje Moseboken 3 Mos
Fjärde Moseboken 4 Mos
Femte Moseboken 5 Mos
   
Josua Jos
Domarboken Dom
Rut Rut
Första Samuelsboken 1 Sam
Andra Samuelsboken 2 Sam
Första Kungaboken 1 Kung
Andra Kungaboken 2 Kung
Första Krönikeboken 1 Krön
Andra Krönikeboken 2 Krön
Esra Esr
Nehemja Neh
Ester Est
   
Job Job
Psaltaren Ps
Ordspråksboken Ords
Predikaren Pred
Höga visan Höga v
   
Jesaja Jes
Jeremia Jer
Klagovisorna Klag
Hesekiel Hes
Daniel Dan
   
Hosea Hos
Joel Joel
Amos Am
Obadja Ob
Jona Jon
Mika Mik
Nahum Nah
Habackuk Hab
Sefanja Sef
Haggaj Hagg
Sakarja Sak
Malaki Mal
   
   
Tillägg till Gamla testamentet
De apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna
Tobit Tob
Judit Judit
Ester enligt den grekiska texten Est Gr
   
Första Mackabeerboken 1 Mack
Andra Mackabeerboken 2 Mack
   
Salomos vishet Vish
Jesus Syraks vishet Syr
   
Baruk Bar
Jeremias brev Jer br
Tillägg till Daniel Till Dan
   A Susanna  
   B Den brinnande ugnen  
   C Bel och ormguden  
Manasses bön Man
   
   
Nya testamentet  
Matteusevangeliet Matt
Markusevangeliet Mark
Lukasevangeliet Luk
Johannesevangeliet Joh
   
Apostlagärningarna Apg
   
Romarbrevet Rom
Första Korinthierbrevet 1 Kor
Andra Korinthierbrevet 2 Kor
Galaterbrevet Gal
Efesierbrevet Ef
Filipperbrevet Fil
Kolosserbrevet Kol
Första Thessalonikerbrevet 1 Thess
Andra Thessalonikerbrevet 2 Thess
   
Första Timotheosbrevet 1 Tim
Andra Timotheosbrevet 2 Tim
Titusbrevet Tit
Filemonbrevet Filem
   
Hebreerbrevet Heb
   
Jakobsbrevet Jak
Första Petrusbrevet 1 Pet
Andra Petrusbrevet 2 Pet
Första Johannesbrevet 1 Joh
Andra Johannesbrevet 2 Joh
Tredje Johannesbrevet 3 Joh
Judasbrevet Jud
   
Uppenbarelseboken Upp