Svenska Bibelsällskapet

Bibelns tillkomst

De äldsta delarna av Bibeln kom till för cirka tre tusen år sedan. Några av Bibelns berättelser speglar händelser som går ännu längre tillbaka. Sådana berättelser bygger i hög grad på muntliga traditioner. Det var förmodligen i samband med monarkins införande i Israel cirka 1000 f.Kr. som vissa texter började nedtecknas. Då handlade det knappast om hela bibelböcker, utan om kortare sammanställningar av varierande slag (poesi, genealogier och lagar med mera).

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.16.20
Följ oss i sociala medier