Svenska Bibelsällskapet

Bibeln på teckenspråk

Översättning av Bibeln till olika länders teckenspråk pågår på flera ställen i världen. Det innebär många utmaningar, inte minst digitalt.

Ett första projekt 2008

Ett större projekt avslutades 2008, där några delar av Bibeln översattes. Det gällde Markusevangeliet, Jonaboken, Apostlagärningarna 1–11 samt ett urval centrala texter från olika bibelböcker.

Framtidsplaner

Ingående samtal förs nu med Svenska kyrkan och Folk&Språk (svenska Wycliffe) om ett nytt och mer omfattande projekt.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.20.14
Följ oss i sociala medier