Svenska Bibelsällskapet

Bibeln på sydsamiska

I samarbete med Norska Bibelsällskapet bedriver Svenska Bibelsällskapet ett långsiktigt projekt.

Kyrkoårets texter 2018

Åarjelsaemien bijpelteksth – Delar av Bibeln på sydsamiska (2018). Publiceringen av samtliga kyrkoårstexter i Bibeln (enligt såväl Norska kyrkans som Svenska kyrkans ordning), inklusive Markusevangeliet i sin helhet, utgör den mest omfattande textsamling som någonsin utgivits på sydsamiska. Denna bibel togs officiellt i bruk i Sverige den 10 februari 2019.

Pågående översättning av NT

Det sydsamiska bibelöversättningsprojektet har siktet inställt på att översätta hela Nya testamentet till hösten 2024.

Köp Bibeln via Bibelbutiken.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.20.14
Följ oss i sociala medier