Svenska Bibelsällskapet

Bibeln på meänkieli

Sedan år 2000 har meänkieli fått status som officiellt minoritetsspråk. Redan 1988 utkom Markusevangeliet på meänkieli. Det hade översatts från grekiskan av Bengt Pohjanen.

De fyra evangelierna 2017

Evankeeljumit meänkielelä – De fyra evangelierna på meänkieli. Med utgångspunkt i en samlad evangelievolym från år 2000 gjordes en nyöversättning av de fyra evangelierna. Den lanserades på tornedalingarnas dag den 15 juli 2017. Översättningen hade gjorts av Bengt Pohjanen på uppdrag av Svenska kyrkan i Luleå stift och innebar en anpassning till Bibel 2000 med utgångspunkt i den nya evangelieboken, som antogs 2002. Hela översättningen korrekturlästes i en redaktionsgrupp och genomgicks av externa lektörer.

Pågående bibelöversättning

Sedan 2017 pågår också ett långsiktigt arbete med översättning av Bibeln till meänkieli.

Beställ en kopia via Bibelbutiken.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.16.20
Följ oss i sociala medier