Svenska Bibelsällskapet

Bibeln på lulesamiska

Den första översättningen av Bibeln till lulesamiska utkom 1903.

Nya testamentet 2003

Exakt 100 år efter den första lulesamiska översättningen utkom Ådå testamennta – Nya testamentet på lulesamiska (2003).

Pågående översättning av GT

Det första arbetet med gammaltestamentliga texter på lulesamiska genomfördes inför publiceringen av Julevsáme sálmmagirjje – Lulesamisk psalm- och evangeliebok (2005). Evangelieboken innehåller kyrkoårets texter, d v s också de texter ur Gamla testamentet som där ingår.

Sedan oktober 2016 pågår ett projekt med ambitionen att översätta hela Gamla testamentet till lulesamiska. Det förväntas bli klart under andra halvan av 2020-talet. Detta projekt leds av Svenska Bibelsällskapet men sker i nära samarbete med Norska Bibelsällskapet.

Köp Bibeln via Bibelbutiken.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.21.9
Följ oss i sociala medier