Svenska Bibelsällskapet

1917 års kyrkobibel

Denna bibel var under en stor del av 1900-talet det svenska folkets konfirmandbibel, i varje fall om man inkluderar Svenska Bibelsällskapets varsamma revision av Gamla testamentet 1917 (ur KB 1917), som 1982 publicerades tillsammans med NT 81 (Nya testamentet, 1981).

Originalutgåvan från 1917

KB 1917 är digitaliserad (i originalutgåvan, Norstedts). Korrekturläsning pågår.

Apokryferna från 1921

Apokryferna blev klara fyra år senare och publicerades separat.

Köp en 1917 årsbibel

Biblarna finns ofta i second hand-affärer eller på antikvariat.

Svenska Bibelsällskapet

Besök och post:
Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala

018 – 18 63 30
info@bibeln.se

Svenska Bibelsällskapetv.4.16.20
Följ oss i sociala medier