Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 18:19f

18 19Vi­da­re säger jag er: allt vad två av er kom­mer öve­rens om att be om här på jor­den, det skall de få av min him­mels­ke fa­der. 20Ty där två el­ler tre är sam­la­de i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Apg 15:6

15 6Apost­lar­na och de älds­te kom då sam­man för att ut­re­da frågan.

Apg 15:28

15 28Den he­li­ga an­den och vi har be­slu­tat att in­te lägga någon börda på er utöver följan­de oef­ter­giv­li­ga krav:

<< Föregående 1 Nästa >>