Texter i engelsk översättning

Antika texter som översatts till engelska.

 

En omfattande samling med länkar till tidiga judiska texter, både gammeltestamentliga texter och andra texter.
 
En omfattande samling med länkar till tidiga kristna texter, både nytestamentliga texter och andra.
 
Nag Hammadi-texterna på engelska.
 
Ett antal grekiska och romerska filosofers texter på engelska.
 
Antika och medeltida judiska texter i engelsk översättning, bland annat Mishna, Talmud, Haggada, och Midrash.
 
Talmud i engelsk översättning.
 
Tidiga kyrkofäder i engelsk översättning.
 
Texter från Mesopotamian i engelsk översättning, till exempel Gilgamesheposet, Enuma Elish och Hammurabis lagar.
 
Döda havsrullarna finns inte i sin helhet på nätet, men här hittar du i alla fall en länksamling till olika utdrag.
 
Länksamling till Gamla testamentets Pseudepigrafer.

Dagens bibelord

1 21och sade:

"Naken kom jag ur min moders liv,
naken vänder jag åter.
Herren gav och Herren tog,
lovat vare Herrens namn."
Job 1:21