Bibeln på dess grundspråk

Länkar till sidor som ger dig hjälp att förstå bibeln på dess grundspråk.

Det finns betydligt bättre gratis hjälpresurser för Nya testementets grekiska än för Gamla testamentets hebreiska på nätet.

Nya testamentet på grekiska med översättningshjälp. Den grekiska texten är baserad på Nestle-Aland, 26:e utgåvan, som är identisk med Nestle-Aland, 27:e utgåvan. (Skillnaden mellan 26:e och 27:e utgåvan är en omarbetad textkritisk apparat.)
 
Bibeln på hebreiska och grekiska med interlinjär översättning till engelska. Dock saknas analys av ordens former. Den hebreiska texten är baserad på Codex Leningradensis. Den grekiska texten är baserad på Westcott-Hort, som är en tidig vetenskaplig textkritisk utgåva av den grekiska texten från 1881. Texten avviker ibland från Nestle-Aland, 27:e utgåvan, som är den senaste vetenskapliga utgåvan.
 
En rätt så avancerad hemsida med bibelns text på grekiska, inklusive Septuaginta. Inloggning krävs, men det är gratis. Sidan har många finesser, som hjälper dig i översättningsarbetet. Den grekiska texten är baserad på Tischendorf, som är en tidig vetenskaplig textkritisk utgåva av den grekiska texten från slutet av 1800-talet. Texten avviker ibland från Nestle-Aland, 27:e utgåvan, som är den senaste vetenskapliga utgåvan.
 
Bibeln i flera engelska översättningar med möjlighet att se den hebreiska respektive grekiska grund texten och översättning av de enskilda orden i grundtexterna. Endast begränsad hjälp med analys av ordens form. Den hebreiska texten är baserad på Codex Leningradensis. Tyvärr är den grekiska texten Textus Receptus som enligt forskningskonsensus innehåller rätt så många felaktigheter.
 
Nya testamentet på grekiska med översättningshjälp. Sidan är tyvärr lite oöverskådlig, men till dess fördel är att den grekiska texten är baserad på Nestle-Aland, 26:e utgåvan, som är identisk med Nestle-Aland, 27:e utgåvan. (Skillnaden mellan 26:e och 27:e utgåvan är en omarbetad textkritisk apparat.)

 

Dagens bibelord

5 7Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.
Matt 5:7