Fredrik Lindström, Det sårbara livet

Lindström, Fredrik. Det sårbara livet: Livsförståelse och gudserfarenhet i Gamla testamentet. Lund: Arcus,  1998.

Fredrik Lindström visar engagerat hur Gamla testamentet brottas med frågor om lidande, rättvisa, skuld och gudsfrånvaro.

Framsida, innehållsförteckning och introduktion

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5 + referenser och index

Nu hela som sökbart dokument och klickbar innehållsförteckning (välj bokmärken)

 

 

Arkiv