Internet skapar kontakter mellan världens religioner, kulturer, kyrkor och samfund.

Bild: IKON
 

Länkar

Här hittar du länkar till relaterande webbplatser på internet

Biblar på nätet

Bibelsällskap och kristna råd

Bokförlag

Samfund

Skolor och studiesajter

Lärarsidor

Andra religioner

Övriga länkarBiblar på nätet

Bibel 2000 – På Sveriges stora bibeldomän bibeln.se, med sökverktyg.

Bibeln på en massa språk – Här finns bl a 1917 års svenska bibel med sökverktyg.

Bibeln på esperanto – Hela bibeln på det konstgjorda språket.

Gutenbergsbibeln – Läs direkt i avfotograferingar av världens äldsta och dyraste bok.

Svenska folkbibeln – En modern svensk översättning som kommit till stånd på grund av missnöje med den officiella utgåvan. Med sökverktyg.

1917 års svenska Bibel – finns inlagd på "Project Runeberg". Inga sökverktyg.
 
 
Bibelsällskap och kristna råd
 
All världens bibelsällskap – En länk till United Bible Societies som förenar alla världens Bibelsällskap.

Förbundet för kristen enhet – Förbundet arbetar för en enad kristen kyrka med Påven som enande och enad gestalt.

Svenska Bibelsällskapet – Verkar för att göra Bibeln känd och använd.

Svenska Missionsrådet (SMR) – Arbetar för att kyrkor och kristna organisationer ska samarbeta bättre så att det internationella arbetet fungerar bra och når dem som verkligen behöver hjälp.

Sveriges Kristna Råd – Ekumeniskt samarbetsorgan.
 
 
Bokförlag

Argument Libris
Artos Natur o Kultur
Bilda förlag Norma
Bonnier Utbildning Norstedts
Bra Böcker Ordfront
Cordia Proprius
Cura Studentlitteratur
Forum Uppsjö läromedel
Svenska Läromedelsproducenter Wahlström & Widstrand
Gleerups Verbum
Liber  


Samfund
 
Adventkyrkan

Armeniska Apostoliska Kyrkan

Baptister i världen

Bibeltrogna vänner

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS)

EFS Ungdom

Evangeliska frikyrkan

Frälsningsarmén

Grekisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga (Mormoner)

Katolska kyrkan i Sverige

Kväkarna (Vännernas samfund)

Liberala Katolska kyrkan

Lutherska Bekännelsekyrkan

Ortodoxa kyrkan

Pingströrelsen

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionens ungdom

Svenska Baptistsamfundet

Svenska baptisternas ungdomsförbund

Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Missionsförbundet

Svenska Missionsförbundets Ungdom

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

Vineyard
 
 
Skolor och studiesajter
 
Credo – Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse.

Ersta Sköndal Högskola – Grund- och vidareutbildning samt forskning i vårdvetenskap, socialt arbete, vårdetik, diakoni, teologi och kyrkomusik.

Finska kyrkans skolsidor – Svenskspråkig.

Frikyrkliga Studieförbundet – Studieförbund byggt på fri, kristen folkbildning.

IKO – En sida om norskt skolkyrkoarbete.

Johannelunds teologiska högskola – Utbildar för tro med hjärta och hjärna.

Kirke og Skole – En sida om danskt skolkyrkoarbete.

KRISS – Kristen förening för studenter.

Mer än bara ord – Matnyttiga sidor från Utbildningsradion för undervisning i anknytning till Bibeln. Här kan man läsa om Bibeln i vårt kulturarv samt få tips på film, litteratur och musik. Det berättas också om Bibelns koppling till juridik, natur, etik, språk, konst, arkitektur, hantverk, traditioner, symboler med mera.

Ny Generation – En organisation som vill vara församlingarnas förlängda missionsarm på skolor och universitet.

Sensus studieförbund – Ett "torg" där människor möts och delar erfarenheter mitt i livet.

Teologiska högskolan, Stockholm – En av Sveriges stora teologiska utbildningsinstitutioner.

Vandra genom Bibeln – Ett roligt och annorlunda sätt att bekanta sig med Bibelns miljöer.

Örebro Missionsskola – En utbildningsinstitution kopplad till Evangeliska Frikyrkan.
 
 
Lärarsidor
 
Förbundet Kristendom och Skola – Ett nätverk för skolan.

Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR) – ämnesförening.

Lärarförbundet – Sveriges största lärarorganisation. Tillhör TCO.

Lärarnas Riksförbund (LR) – Ett av SACO:s största förbund.

Project Runeberg – Nordisk litteratur samlad på nätet. Här finns bland annat hela 1917 års Bibel.

Skolbanken – En samlingsplats för tankar och idéer om måluppföljning i grundskolan.

Skoldatanätet – Skolverkets portal med diverse tips, länkar etc.

Skolverket – Nationell myndighet för barnomsorg och skola.

Svensklärarföreningen – ämnesorganisation för landets svensklärare.
 
 
Andra religioner
 
Länkar till världsreligioner – Engelskspråkig portal för diverse religioner.

Religionsresan – En guide till världsreligionerna.

Sunets religionslänkar – En omfattande länksamling.

Bahá'í – Här möter du Bahá'í i Sverige. Bahá'í är en världsomfattande rörelse, en sammanslutning av människor, som verkar för fred, samarbete och harmoni mellan alla jordens folk.

Buddhism – De viktigaste buddhistresurserna på nätet.

Dalai Lama – Om tibetansk buddhism.

Hare Krishna – Hare Krishna i Sverige.

Hinduism Online – En webbplats om hinduism.

Islamguiden – Den största nätmötesplatsen för islam i Sverige?

Judendom – Nytt från Institutet för judisk kultur.

Sveriges förenade cybermuslimer – Ett nätverk för debatt och upplysning.
 
 
Övriga länkar
 
Abrahams Barn – Stiftelse för religiös och kulturell samexistens.

Avskaffa kriget! – Om årtiondet för ickevåld, 2000-2010.

Bibeln i Lego-form! – Kul grej. Bibliska berättelser presenterade med legobitar! Engelskspråkig.

Bibeln idag – en organisation med syfte att hjälpa människor till bibelläsning.

Bibelsajten – Sveriges stora nätbibelplats för barn och ungdomar.

Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater.

Christian Critic – Engelskspråkig sajt med filmrecensioner.

Crossnet – En kristen webbportal.

Ecce Homo – Den mest betydande fotoutställningen i Sverige?

Ekumeniska centret – En fysisk mötesplats, belägen i Sundbyberg, för en rad organisationer och samfund.

Ekumeniska gruppen för kristna homo- och bisexuella – En ideell och partipolitiskt obunden organisation som vill synliggöra homo- och bisexuellas situation och verka för deras självklara rättigheter.

En sajt om Dödahavsrullarna – En fascinerande sida om Dödahavsrullarnas historia och forskning.

En annan sajt om Dödahavsrullarna – Se ovan.

Golgata – En kristen webbportal.

Hela människan – socialt arbete på kristen grund.

Hollywood Jesus – Engelskspråkig sajt med filmrecensioner.

Ickevåldsårtiondet 2001-2010 – En sajt om årtiondet för ickevåld, 2000-2010.

Kainsmärket – Kriminalromanen som livstolkare

Katolsk tro – Det katolska Sveriges stora webbsajt.

Kristen tro och homosexuell samlevnad – Saklig information om en av kristenhetens hetaste frågor.

Kristna fredsrörelsen – Huvudsida för Sveriges näst största fredsorganisation och dess viktiga arbete.

Kristna liberaler – Ett nätverk inom Folkpartiet.

Kvinnor i Svenska kyrkan – Gör kvinnors röster hörda på nätet.

Kyrkans Tidning – Svenska kyrkans veckovis utkommande tidning.

Lekmannaliv – Ett webbverktyg från EFS. En mötesplats för dem som önskar arbeta för gemenskap, inflytande och engagemang i sin kyrka.

Liv- och Fredinstitutet – Ett internationellt och ekumeniskt centrum för fredsforskning.

Nya Dagen – den kristna dagstidningen.

Pingst.nu – nyheter, information och debatt från pingströrelsen.

Religionssidan – länksamling, bilder och diskussionsgrupper.

Reverend Fun – En engelskspråkig sida med humor och skämt

Royal Rangers – Handlar om kristet förvaltarskap med barn och ungdom.

Signum – katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle.

Sjukhuskyrkan – Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) – finns till för dig som är på resa, oavsett om du är turist, sjöman eller något annat.

Svenska soldathemsförbundet – Svenska Soldathemförbundet har landets samtliga soldathem anslutna.

Svepduken i Turin – Läs den fascinerande historien om Jesu svepduk.

Sveriges Kristna Handikappförbund (SKrH) – En ekumenisk sammanslutning som arbetar utifrån kristen människosyn.

Sveriges Kyrkosångsförbund – Sveriges största körorganisation.

Sändaren – Svenska Missionsförbundets och Svenska Baptistsamfundets tidning.

Trots allt – En tidning som försöker skriva om livsfrågor, kultur och samhälle på ett nyfiket och ärligt sätt.
 
 

 

Vill du skicka in tips om fler länkar eller om du vill reklamera en felaktig länk kan du göra det här

Kontakt