Jesus använde ofta liknelser när han talade.

 

Liknelser

De berömda liknelserna i NT är faktiskt inte alltid liknelser i en strikt stilistisk betydelse. För det mesta handlar det om allegorier, vilket snarare är en litterär form. (Se högermarginalen). Nedan finns en förteckning över de ställen i evangelierna som vi kallar Jesu liknelser.

Liknelse Matteus Markus Lukas
Lampan under sädesmåttet 5:14-15 4:21-22 8:16;11:33
Huset på klippan 7:24-27   6:47-49
Nytt tyg på ett gammalt plagg 9:16 2:21 5:36
Nytt vin i gamla vinsäckar 9:17 2:22 5:37-38
Såningsmannen och jordmånerna 13:3-8 4:3-8 8:5-8
Senapskornet 13:31-32 4:30-32 13:18-19
Ogräset 13:24-30    
Jästen 13:33   13:20-21
Den dolda skatten 13:44    
Den dyrbara pärlan 13:45-46    
Nätet 13:47-48    
Det förlorade fåret 18:12-13   15:4-6
Den obarmhärtige medtjänaren 18:23-34    
Arbetarna i vingården 20:1-16    
De båda sönerna 21:28-31    
Arrendatorerna i vingården 21:33-41 12:1-9 20:9-16
Bröllopsfesten 22:2-14    
Fikonträdet tecken på sommaren 24:32-33 13:28-29 21:29-32
De tio brudtärnorna 25:1-13    
Talenterna (Matt) Punden (Luk) 25:14-30   19:12-27
Fåren och getterna 25:31-36    
Den växande sådden   4:26-29  
Två män i skuld     7:41-43
Den barmhärtige samariern     10:30-37
Det nattliga besöket hos vännen     11:5-8
Den rike dåren     12:16-21
Den beredde tjänaren     12:35-40
Den trogne förvaltaren     12:42-48
Fikonträdet utan fikon     13:6-9
Hedersplatsen på bröllopet     14:7-14
Liknelsen om festen     14:16-24
Beräkna kostnaden     14:23
Det förlorade myntet     15:8-10
Den förlorade sonen     15:11-32
Den ohederlige förvaltaren     16:1-8
Den rike mannen och Lasaros     16:19-31
Tjänaren som passar upp     17:7-10
Änkan och domaren     18:2-5
Fariseen och tullindrivaren     18:10-14
       


 
MER INFORMATION:

En liknelse har alltid jämförelseledet utsatt och kan (för betraktaren) vara sann: "Hennes ögon är som de djupaste brunnar."

En metafor har aldrig jämförelseledet utsatt och kan aldrig vara sann rent bokstavligt: "Hennes ögon är de djupaste brunnar."

En allegori är en litterär text som berättar om något annat än den bokstavliga innebörden. Den kan innehålla både liknelser och metaforer. En definition av allegori är "att säga en sak och mena en annan". Vissa verk kan med fördel tolkas allegoriskt: Novellen "Ångvälten" av Willy Kyrklund är en tydlig allegori om andra världskriget. Pelle Svanslös, säger en del, handlar också om detta krig, där elake Måns är en personifikation av Hitler. Ytterligare ett exempel: Mikael Wiehes sång Titanic handlar inte alls om en båt utan om kärnkraft...
Kontakt