Björken ute i naturen är inte den verkliga björken. Den verkliga björken finns i idévärlden.

Bild:IKON
 

Platons idélära

Den grekiske filosofen Platon (427-347 f Kr) hade en del spännande tankar. En är den om en högre värld, en idévärld, som vi människor inte kan uppfatta med våra sinnen. I denna andliga idévärld finns en högre verklighet, en idé som ligger bakom alla de sinnliga ting vi kan uppfatta. Ta en björk som exempel. Björken ute i naturen är inte den vekliga björken. Den verkliga björken finns i idévärlden.

Platon har en berömd och mycket pedagogisk liknelse för att få oss att förstå hans tankar, liknelsen om grottan.

Idéläran och kristendomen
Vi får akta oss för att kalla Platon religiös, och kristendomen hade han ingen som helst relation till eftersom han levde flera hundra år före Jesus. Den religiösa miljön i Platons Grekland var präglad av de mytologiska gudaberättelserna.
Ändå finns det intressanta paralleller mellan Platon och kristendomen. Många troende menar att Platon bara har ett annat sätt att beskriva den högre verklighet som Bibeln berättar om. Läs liknelsen med grottan med eleverna. Ta sedan upp en diskussion om vad Platon egentligen menade.

 

Platon, 427-347 f.Kr., tillhörde Atens aristokrati och fick en god skolning, bl.a. som elev till Sokrates. Platon har haft ett enormt inflytande i kulturhistorien, kanske mer än någon annan människa, på filosofi, naturvetenskap, religion och litteratur. Platons mest namnkunnige lärjunge var Aristoteles, som till stora delar ifrågasatte sin läromästare.

Platon har en berömd och mycket pedagogisk liknelse för att få oss att förstå hans tankar – liknelsen om grottan.

Kontakt