1800-talet

Det var ju meningen att bibelkommissionen skulle komma med sin översättning relativt snart, men så fort man hade ett förslag och det kom till omröstning blev det nedröstat.
 
Nyromantik, parad med nationell väckelse, var ingen god grogrund för nymodigheter. Den störste motståndaren var ärkebiskopen och psalmdiktaren Johan Olof Wallin. Han hoppades att "bibelkommissionen med all sin lärdom och goda vilja ej måtte få profanera vårt gamla bibelspråk".
 
1815 grundades Svenska Bibelsällskapet, som med förebild från England såg som sin uppgift att sprida Guds ord till folket.
 
Det blev alltså Karl XII:s bibel som trycktes i enkla massupplagor och såldes till billigt pris eller skänktes till behövande.
 
Efter 1700-talet, när en bibel var dyr och oåtkomlig för gemene man, var detta en ny revolution för bibeln. Nu kunde varenda människa i landet äga sin egen bibel, lära sig läsa och se med egna ögon vad det stod.
 
Under 1800-talet utkom ungefär 180 upplagor av hela bibeln och 200 av enbart Nya testamentet. I Svenska Bibelsällskapet samlades lekmän, som med ett gott budskap från Gud ville nå människor som levde under fattiga och eländiga förhållanden. Reslutatet var fantastiskt.
 
Man räknar med att tre miljoner biblar spreds över landet. Intresset var förbluffande stort, och Bibelsällskapets arbete, som efter hand kompletterades av andra rörelsers, fick ett stort gensvar.
 
Bibelväckelsens tid var inne. I en socialt orolig tid med omflyttningar i landet och utflyttningar genom emigrationen blev bibelordet en fast punkt i tillvaron för många.
 
Även om de flesta biblarna alltså var enkla och billiga växte seden att ha en familjebibel fram. Den skulle vara stor och vacker och i den skulle man skriva in de viktiga familjehändelserna. Seden är levande än idag. Kanske var det illustrationerna som uppskattades allra mest. Flera generationer har präglats av fransmannens Gustav Dorés dramatiska bilder, som 1877 trycktes för första gången i Sverige.

Att läsa bibeln hjälper oss att förstå och tolka det som finns runtomkring oss. Vår kultur, vår etik och vår tro. Bibeln hjälper oss att förstå konsten, litteraturen, musiken. Och oss själva. Förhoppningsvis även vår framtid.