• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Stadie

Ett längdmått som före­kom­mer i bi­belns gre­kisk­språki­ga de­lar, i den­na översätt­ning of­tast omräknat till nu­ti­da mått. Det mot­sva­ra­de ca 190 me­ter.

Dagens bibelord

40 3Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy.
Han ställde mig på fast mark,
mina steg gjorde han trygga.
Ps 40:3