• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Sikel

Viktmått mot­sva­ran­de ca 12 g, med sto­ra va­ri­a­tio­ner över tid och rum. Den­na sil­vermängd före­kom­mer of­ta som be­tal­nings­en­het; Mynt och vikt.

Dagens bibelord

23 6Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.
Ps 23:6