• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Rahav

Ett my­tiskt vidun­der. I två fall (Ps 87:4; Jes 30:7) syf­tar nam­net på Egyp­ten. Dra­ke.

Dagens bibelord

6 24Herren välsignar dig och beskyddar dig.
4 Mos 6:24