• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Medhjälpare

Or­det be­teck­nar på ett par ställen i NT (Fil 1:1; 1 Tim 3:8-12) per­so­ner med bi­trädan­de tjänst i den krist­na urförsam­ling­en. Försam­lings­le­da­re.

Dagens bibelord

Guds utvalde tjänare

12 15Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom, och han botade alla

Matt 12:15