• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Låglandet

Det mått­ligt ku­pe­ra­de område (på hebre­is­ka she­felá) som bil­dar övergång mel­lan Ju­da bergs­bygd och den egent­li­ga kust­slätten, sydväst om Je­ru­sa­lem.

Dagens bibelord

6 24Herren välsignar dig och beskyddar dig.
4 Mos 6:24