• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Gemenskapsoffer

Of­fer av ett djur vars kött den off­ran­de till störs­ta de­len själv fick använda till en måltid.

Dagens bibelord

10 24Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar,

Heb 10:24