• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Ekron

En av de fi­lis­te­is­ka stads­sta­ter­na.

Dagens bibelord

43 27Hur mycket vi än säger är det inte nog,
men detta är summan av det sagda: Han är allt.
Syr 43:27