• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Efa

Rymdmått, vars omfång va­ri­e­rat ge­nom ti­der­na, hu­vud­sak­li­gen in­om in­ter­val­let 20-40 li­ter. Mått.

Dagens bibelord

18 33Gud rustar mig med styrka,
så att jag vandrar den rätta vägen.
Ps 18:33