• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel

Dagens bibelord

2 2Ingen är helig som Herren,
det finns ingen utom du,
ingen klippa är fast som vår Gud.
3Sluta upp med ert stolta skryt,
spara de fräcka orden,
ty Herren är en Gud som vet allt,
han väger varje gärning.
1 Sam 2:2f