• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Arnon

Flod som rin­ner ut mitt på Döda ha­vets östra si­da. Den dju­pa och bran­ta flod­da­len bil­da­de en na­tur­lig nord­gräns för Mo­abs kärn­land (4 Mos 21:13). Området norr därom ha­de också tillhört Mo­ab men erövra­des en­ligt 4 Mos 21:23-26 först av amo­re­er­na, se­dan av is­ra­e­li­ter­na (jfr Dom 11:13 med not). Det till­de­la­des Ru­bens och Gads stam­mar, och för dem blev Ar­non alltså syd­gräns (5 Mos 3:12; Jos 13:8 ff.).

Dagens bibelord

16 7Men Herren sade till Samuel: "Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt - honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat."

1 Sam 16:7