Sök

Sökningen gav 14 träffar. Visar resultat 1 till 14.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 49:21
21Naftali är en hind som rör sig i frihet
och föder vackra kalvar.
3 Mos 25:9f

9I sjunde månaden, den tionde dagen i månaden, skall du låta hornen ljuda. På försoningsdagen skall ni stöta i horn i hela ert land, 10och ni skall helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det skall vara ett friår för er: var och en skall få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt.

2 Sam 22:20
20Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig, ty han älskar mig.
Job 39:7f
7Deras ungar blir starka och växer upp i det fria,
de ger sig i väg och kommer inte tillbaka.
8Vem gav vildåsnan hennes frihet,
vem löste henne från repen?
Ps 18:20
20Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig, ty han älskar mig.
Ps 31:9f
9Du gav mig inte i fiendens våld,
du förde mig ut i frihet.
10Förbarma dig, Herre, jag är i nöd,
mina ögon är skumma av sorgen,
jag är matt till kropp och själ.
Ps 66:12
12du lät människor rida fram över oss.
Vi gick genom eld och genom vatten,
men du förde oss ut i frihet.
Ps 68:6-8
6de faderlösas fader, änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.
7Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka,
men upprorsmännen får bo i öknen.
8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,
när du gick fram i ödemarken,
Ps 118:5
5Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Ps 119:45
45I frihet kan jag vandra,
ty jag fördjupar mig i dina befallningar.
Luk 1:68f
68”Välsignad är Herren, Israels Gud,
som besöker sitt folk och ger det frihet.
69Han reser för oss frälsningens horn
i sin tjänare Davids släkt,
1 Kor 1:30f

30Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. 31Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

Gal 5:13

13Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Filem 8/9

8/9Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är: en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesu skull.

<< Föregående 1 Nästa >>