Sök

Sökningen gav 13 träffar. Visar resultat 1 till 13.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 34:13

13Fastmer skolen I bryta ned deras altaren och slå sönder deras stoder och hugga ned deras Aseror.

5 Mos 7:5

5Utan så skolen I göra med dem: I skolen bryta ned deras altaren och slå sönder deras stoder och hugga ned deras Aseror och bränna upp deras beläten i eld.

5 Mos 12:3

3I skolen bryta ned deras altaren och slå sönder deras stoder och bränna upp deras Aseror i eld och hugga ned deras gudabeläten, och I skolen utrota deras namn från sådana platser.

5 Mos 16:21

21Du skall icke plantera åt dig Aseror av något slags träd, vid sidan av Herrens, din Guds, altare, det som du skall göra åt dig;

1 Kung 14:15

15HERREN skall slå Israel, så att det bliver likt vassen, som vaggar hit och dit i vattnet. Och han skall rycka upp Israel ur detta goda land, som han har givit åt deras fäder, och skall förströ dem på andra sidan floden, därför att de hava gjort sig Aseror och därmed förtörnat HERREN.

1 Kung 14:23

23Ty också de byggde sig offerhöjder och reste stoder och Aseror på alla höga kullar och under alla gröna träd;

2 Kung 17:10

10De hade rest stoder och Aseror åt sig på alla höga kullar och under alla gröna träd.

2 Kung 17:16

16De övergåvo HERRENS, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna beläten, två kalvar; de gjorde sig ock Aseror och tillbådo himmelens hela härskara och tjänade Baal.

2 Krön 33:3

3Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade brutit ned, och reste altaren åt Baalerna och gjorde Aseror, och tillbad och tjänade himmelens hela härskara.

2 Krön 33:19

19Och om hans bön och huru han blev bönhörd, och om all hans synd och otrohet, och om de platser på vilka han byggde offerhöjder och ställde upp sina Aseror och beläten, innan han ödmjukade sig, härom är skrivet i Hosais krönika.

Jes 27:9
9men därför kan ock Jakobs missgärning
då bliva försonad
och deras synds borttagande
då giva fullmogen frukt,
när alla stenar i deras altaren äro förstörda
— såsom då man krossar sönder kalkstycken —
och när Aseror och solstoder ej mer resas upp.
Jer 17:2

2så visst som deras barn vid gröna träd och på höga kullar komma ihåg sina altaren och Aseror.

Mik 5:14
14jag skall omstörta dina Aseror
och skaffa dem bort ur ditt land;
och dina städer skall jag ödelägga.

<< Föregående 1 Nästa >>