Sök

Sökningen gav cirka 107 träffar. Visar resultat 1 till 20.

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>

1 Mos 10:16

16till jevuseerna, amoreerna, girgasheerna,

1 Mos 14:7

7På återvägen kom de till En Mishpat, det nuvarande Kadesh, och erövrade hela amalekiternas område. De slog också amoreerna som bodde i Haseson Tamar.

1 Mos 15:16

16Efter tre generationer skall dina ättlingar återvända hit, först då har amoreerna fyllt sina synders mått.”

1 Mos 48:22

22Jag ger dig nu, utöver vad dina bröder får, en bergsrygg som jag tagit från amoreerna med svärd och båge.”

2 Mos 23:23

23Min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreerna, hettiterna, perisseerna, kanaaneerna, hiveerna och jevuseerna, och jag skall utplåna dem.

2 Mos 33:2

2Jag skall sända en ängel framför dig och jag skall driva bort kanaaneerna, amoreerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna.

2 Mos 34:11

11Rätta dig efter det som jag befaller dig i dag. Jag skall driva bort amoreerna, kanaaneerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna för dig.

4 Mos 13:30

30I Negev bor amalekiterna, i bergsbygden hettiterna, jevuseerna och amoreerna, och längs kusten och vid Jordan bor kanaaneerna.”

4 Mos 21:13

13och efter att ha brutit upp därifrån slog de läger på andra sidan Arnon, i den öken som börjar på amoreiskt område. Arnon bildar nämligen gräns mot Moab, mellan Moab och amoreerna.

4 Mos 22:2

2Balak, Sippors son, fick veta vad israeliterna hade gjort med amoreerna,

5 Mos 1:27

27och satt i era tält och knotade: ”Herren hatar oss, och därför har han fört oss ut ur Egypten för att prisge oss åt amoreerna och göra slut på oss.

5 Mos 1:44

44Amoreerna som bodde där ryckte ut mot er. Som en bisvärm förföljde de er, de krossade er i Seir och drev er ända till Horma.

5 Mos 3:9

9Hermon kallas Sirjon av fenikierna och Senir av amoreerna

5 Mos 7:1

7 1När Herren, din Gud, för dig in i det land du kommer till och tar i besittning driver han undan många folk för dig: hettiterna, girgasheerna, amoreerna, kanaaneerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, sju folk som är större och mäktigare än du.

5 Mos 20:17

17I enlighet med Herrens, din Guds, befallning skall du viga dem alla åt förintelse, hettiterna och amoreerna, kanaaneerna och perisseerna, hiveerna och jevuseerna,

Jos 10:9

9Josua överrumplade amoreerna efter att hela natten ha ryckt fram från Gilgal.

Jos 10:11

11När amoreerna under sin flykt för Israel hade kommit till sluttningen ner från Bet-Horon kastade Herren stora hagel över dem från himlen hela vägen fram till Aseka, så att de dog. De som dödades av hagelstenarna var fler än de som israeliterna dräpte med svärd.

Jos 10:12

12Den dagen, då Herren gav amoreerna i israeliternas våld, talade Josua till Herren. I israeliternas närvaro sade han:

Sol, stå stilla i Givon,
måne, i Ajalons dal.
Jos 11:3

3till kanaaneerna i öster och i väster, till amoreerna, hettiterna, perisseerna och jevuseerna i bergsbygden och till hiveerna vid foten av Hermon i trakten kring Mispa.

Jos 24:15

15Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.”

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>