Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Upp 11:19

11 19Och Guds tem­pel i him­len öpp­na­des, och förbundsar­ken blev syn­lig i hans tem­pel, och det kom blix­tar och dån och åska och jordbävning och väldi­ga ha­gel.

Upp 12:1

Kvin­nan och dra­ken

12 1Och ett stort tec­ken syn­tes på him­len, en kvin­na klädd i so­len och med månen un­der si­na fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt hu­vud.

Upp 12:5

12 5Och hon födde sitt barn, en son som skall val­la al­la folk med en stav av järn. Hen­nes barn ryck­tes upp till Gud och hans tron,

<< Föregående 1 Nästa >>