Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ords 8:32-36
8 32Hör nu på mig, mi­na barn.
Lyck­li­ga de som följer min väg.
33Lyss­na till mi­na förma­ning­ar och bli vi­sa,
förkas­ta dem in­te.
34Lyck­lig den människa som hör på mig,
som va­kar vid min dörr dag ef­ter dag
och väntar vid min tröskel.
35Ty den som fin­ner mig fin­ner li­vet
och vin­ner Her­rens välbe­hag.
36Men den som försmår mig ska­dar sig själv,
de som ha­tar mig äls­kar döden.
Apg 5:27-29

5 27När de kom till­ba­ka med apost­lar­na förde de in dem till rådet, och överste­prästen börja­de förhöra dem: 28”Vi har ut­tryck­li­gen förbju­dit er att un­der­vi­sa i det nam­net, och ändå har ni fyllt he­la Je­ru­sa­lem med er lära och vill göra oss an­sva­ri­ga för den där man­nens blod.” 29Petrus och apost­lar­na sva­ra­de: ”Man måste ly­da Gud mer än människor.

Matt 13:44-46

Fler lik­nel­ser om him­mel­ri­ket

13 44Him­mel­ri­ket är som en skatt som lig­ger gömd i en åker. En man hit­tar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

45Med him­mel­ri­ket är det också som när en köpman söker ef­ter fi­na pärlor. 46Om han hit­tar en dyr­bar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

Ps 19:8-15
19 8Her­rens lag är ut­an brist,
den ger liv på nytt.
Her­rens lära är sann,
den gör den oer­far­ne vis.
9Her­rens påbud är rätta,
de ger hjärtat glädje.
Her­rens be­fall­ning­ar är kla­ra,
de gör blic­ken ljus.
10Her­rens ord är re­na,
de skall all­tid bestå.
Her­rens stad­gar är san­na,
de är al­la rättfärdi­ga,
11mer åtråvärda än guld,
än rent guld i mängd,
och söta­re än ho­nung,
än själv­run­nen ho­nung.
12Ge­nom dem blir din tjäna­re var­nad,
att följa dem ger rik­lig lön.
13Vem känner si­na fel?
Fria mig från syn­der jag in­te vet om,
14men hind­ra mig också från öppet trots,
låt det in­te få makt över mig!
Då är jag ut­an brist
och fri från svåra syn­der.
15Ta i nåd emot mi­na ord,
mitt hjärtas bön till dig,
Her­re, min klip­pa, min hjälpa­re.

<< Föregående 1 Nästa >>