Sök

Sökningen gav cirka 116 träffar. Visar resultat 1 till 20.

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>

2 Mos 33:11

11Och Herren talade till Mose ansikte mot ansikte, som en människa talar till en annan. Sedan gick Mose tillbaka till lägret, men hans medhjälpare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade aldrig tältet.

4 Mos 11:28

28Josua, Nuns son, som hade tjänat Mose från ungdomen, vände sig då till honom och sade: ”Hejda dem, herre!”

4 Mos 13:12-10

12från Josefs söners stammar dels Gaddi, Susis son, från Manasses stam, 9dels Hosea, Nuns son, från Efraims stam, 10från Benjamins stam Palti, Rafus son,

4 Mos 13:16f

16och från Gads stam Geuel, Makis son. 17Detta var namnen på de män som Mose skickade att utforska landet. Hosea, Nuns son, fick av Mose namnet Josua.

4 Mos 14:6

6Och Josua, Nuns son, och Kalev, Jefunnes son, som båda hade varit med om att utforska landet, rev sönder sina kläder

4 Mos 14:30

30Ingen av er skall komma in i det land som jag med ed har lovat er att få bo i, ingen utom Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

4 Mos 14:38

38Av de män som hade varit i landet och utforskat det överlevde bara Josua, Nuns son, och Kalev, Jefunnes son.

4 Mos 26:65-27:1

65Om dem hade Herren sagt: ”De skall möta döden i öknen.” Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

27 1Nu trädde Selofchads döttrar fram. Selofchad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse; han hörde till Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

4 Mos 26:65-27:1

65Om dem hade Herren sagt: ”De skall möta döden i öknen.” Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

27 1Nu trädde Selofchads döttrar fram. Selofchad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse; han hörde till Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

4 Mos 27:18

18Herren svarade: ”Hämta Josua, Nuns son, han är en man med ande. Lägg din hand på honom,

4 Mos 32:12

12ingen utom kenissén Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son – de har varit trogna mot Herren.’

4 Mos 32:28

28Mose gav nu befallningar om dem till prästen Elasar, till Josua, Nuns son, och till de israelitiska stammarnas familjeöverhuvuden.

4 Mos 34:17

17Detta är namnen på de män som skall fördela landet mellan er: prästen Elasar och Josua, Nuns son.

5 Mos 1:38

38”Men Josua, Nuns son, som är din tjänare, skall få komma dit. Ingjut mod i honom, ty han skall göra landet till Israels egendom.

5 Mos 31:23

23Och Herren gav Josua, Nuns son, hans uppdrag, han sade: ”Var tapper och stark! Det är du som skall leda israeliterna in i det land som jag med ed har lovat dem. Jag skall vara med dig.”

5 Mos 32:44

44Tillsammans med Hosea, Nuns son, ställde sig Mose inför folket och framförde hela denna sång.

5 Mos 34:9

9Josua, Nuns son, hade fyllts av vishetens ande när Mose lade sina händer på honom. Israeliterna lyssnade på honom och gjorde som Herren hade befallt Mose.

Jos 1:1

1 1När Mose, Herrens tjänare, var död sade Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son:

Jos 2:1

2 1Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig i väg och kom till en sköka som hette Rachav och låg över i hennes hus.

Jos 2:23

23Då gick de två männen ner från bergen igen, gick över floden och kom till Josua, Nuns son, och berättade allt de varit med om.

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>