Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 6:1-8

Om all­mo­sor, bön och fas­ta

6 1Var no­ga med att in­te utföra era from­ma gärning­ar i människor­nas åsyn, för att de skall lägga märke till er. An­nars har ni ing­en lön att vänta hos er fa­der i him­len. 2När du ger all­mo­sor, låt då in­te stöta i ba­sun för dig, som hyck­lar­na gör i sy­na­go­gor­na och på ga­tor­na för att människor­na skall pri­sa dem. San­ner­li­gen, de har re­dan fått ut sin lön. 3Nej, när du ger all­mo­sor, låt då in­te vänst­ra han­den ve­ta vad den högra gör. 4Ge din all­mo­sa i det fördol­da. Då skall din fa­der, som ser i det fördol­da, belöna dig.

5När ni ber skall ni in­te göra som hyck­lar­na. De äls­kar att stå och be i sy­na­go­gor­na och i gathörnen för att människor­na skall se dem. San­ner­li­gen, de har re­dan fått ut sin lön. 6Nej, när du ber, gå då in i din kam­ma­re, stäng dörren och be se­dan till din fa­der som är i det fördol­da. Då skall din fa­der, som ser i det fördol­da, belöna dig. 7Och när ni ber skall ni in­te rabb­la tom­ma ord som hed­ning­ar­na; de tror att de skall bli bönhörda för de många or­dens skull. 8Gör in­te som de, ty er fa­der vet vad ni behöver re­dan in­nan ni har bett ho­nom om det.

Matt 6:16-18

6 16När ni fas­tar, se då in­te dyst­ra ut som hyck­lar­na, som vanställer sitt ut­se­en­de för att människor­na skall se att de fas­tar. San­ner­li­gen, de har re­dan fått ut sin lön. 17Nej, när du fas­tar, smörj in ditt hår och tvätta ditt an­sik­te, 18så att in­te människor­na ser att du fas­tar, ut­an ba­ra din fa­der i det fördol­da. Då skall din fa­der, som ser i det fördol­da, belöna dig.

<< Föregående 1 Nästa >>