Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 28:16

Je­sus sänder ut si­na lärjung­ar

28 16De el­va lärjung­ar­na be­gav sig till Ga­li­leen, till det berg dit Je­sus ha­de be­fallt dem att gå.

Matt 28:17

28 17När de fick se ho­nom där föll de ner och hyl­la­de ho­nom, men några tviv­la­de.

Matt 28:18

28 18Då gick Je­sus fram till dem och ta­la­de till dem: ”Åt mig har getts all makt i him­len och på jor­den.

Matt 28:19

28 19Gå därför ut och gör al­la folk till lärjung­ar: döp dem i Fa­derns och So­nens och den he­li­ga An­dens namn

Matt 28:20

28 20och lär dem att hålla al­la de bud jag har gett er. Och jag är med er al­la da­gar till ti­dens slut.”

<< Föregående 1 Nästa >>