Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 10:32f

Bekännel­se och förne­kel­se

10 32Var och en som känns vid mig inför människor­na, ho­nom skall jag kännas vid inför min fa­der i him­len. 33Men den som förne­kar mig inför människor­na, ho­nom skall jag förne­ka inför min fa­der i him­len.

Matt 10:37f

10 37Den som äls­kar far el­ler mor mer än mig, han är in­te värd att tillhöra mig, och den som äls­kar son el­ler dot­ter mer än mig, han är in­te värd att tillhöra mig. 38Den som in­te tar sitt kors och följer ef­ter mig är in­te värd att tillhöra mig.

Matt 19:27-30

19 27Då sa­de Petrus: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?” 28Je­sus sva­ra­de: ”San­ner­li­gen, vid värl­dens återfödel­se, när Människo­so­nen sätter sig på härlig­he­tens tron, skall också ni som har följt mig sit­ta på tolv tro­ner och döma Is­ra­els tolv stam­mar. 29Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus el­ler bröder el­ler syst­rar el­ler far el­ler mor el­ler barn el­ler åkrar skall få hund­ra­falt igen och ärva evigt liv. 30Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.

<< Föregående 1 Nästa >>