Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 18:19

18 19Al­la he­li­ga gåvor som is­ra­e­li­ter­na off­rar åt Her­ren ger jag alltså åt dig och di­na söner och dött­rar som er oföränder­li­ga rättig­het. Det­ta är ett saltförbund med oföränder­lig gil­tig­het inför Her­ren, för dig li­ka väl som för di­na ef­ter­kom­man­de.

2 Krön 13:5

13 5Ni vet ju att Her­ren, Is­ra­els Gud, har gett kung­a­mak­ten över Is­ra­el åt Da­vid för evigt – åt ho­nom och hans söner – ge­nom ett saltförbund.

<< Föregående 1 Nästa >>