Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 25:8

25 8De skall göra en hel­ge­dom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem.

2 Mos 25:10-22

Ar­ken

25 10Du skall göra en ark av aka­ci­eträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 11Du skall belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och om­ge den med en guld­kant. 12Du skall gju­ta fy­ra ring­ar av guld och fästa dem vid de fy­ra fötter­na på ar­ken, två ring­ar på ena si­dan och två på den and­ra. 13Du skall göra bärstäng­er av aka­ci­eträ och belägga dem med guld 14och skju­ta in dem i ring­ar­na på ar­kens si­dor, så att man kan bära ar­ken med dem. 15Bärstäng­er­na skall sit­ta kvar i ring­ar­na på ar­ken och får in­te tas bort. 16I ar­ken skall du lägga förbunds­teck­net som jag skall ge dig.

17Du skall göra ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. 18Du skall också göra två ke­ru­ber av ham­rat guld, en vid var­je ända av loc­ket, 19en ke­rub vid den ena ändan och en vid den and­ra. Du skall göra ke­ru­ber­na i ett styc­ke med loc­ket. 20Ke­ru­ber­na skall hålla ving­ar­na lyf­ta­de och ut­bred­da, så att de sky­ler loc­ket. De skall va­ra vända mot varand­ra, med an­sik­te­na ner mot loc­ket. 21Du skall lägga loc­ket ovanpå ar­ken, och i ar­ken skall du lägga förbunds­teck­net som jag skall ge dig. 22Där skall jag up­pen­ba­ra mig för dig: från plat­sen ovanför loc­ket skall jag ta­la till dig, mel­lan de båda ke­ru­ber­na som står på ar­ken med förbunds­teck­net, och ge dig al­la mi­na be­fall­ning­ar till Is­ra­els folk.

<< Föregående 1 Nästa >>