Sök

Sökningen gav 12 träffar. Visar resultat 1 till 12.

<< Föregående 1 Nästa >>

Joh 13:34f

34Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 35Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Joh 15:12

12Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Joh 15:17

17Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Gal 5:13-15

13Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. 15Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra.

1 Thess 4:9

9Om broderskärleken behöver vi inte skriva till er; Gud har själv lärt er att älska varandra,

1 Pet 1:22

22Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älskavarandra av hela ert hjärta.

1 Pet 4:8f

8Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. 9Var gästfria mot varandra utan att knota.

1 Joh 3:11

11Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra.

1 Joh 3:23

23Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Joh 4:7

7Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 Joh 4:11f

11Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 12Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

2 Joh 5

5Nu ber jag dig, min fru – och det jag skriver här är inte något nytt bud utan det som vi har haft från början – låt oss alla älska varandra.

<< Föregående 1 Nästa >>