Sök

Sökningen gav cirka 23 träffar. Visar resultat 1 till 20.

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>

Vish 2:18
18Är den rättfärdige Guds son
skall ju Gud ta sig an honom
och rädda honom från hans fiender.
Vish 18:13

13Allt hade de mött med otro på grund av sin trollkunnighet, men när de förstfödda dräptes måste de bekänna: detta folk är Guds son.

Matt 4:3

3Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.”

Matt 4:6

6och sade: ”Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.

Matt 8:29

29Och de ropade: ”Vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?”

Matt 14:33

33Och de som var i båten föll ner för honom och sade: ”Du måste vara Guds son.”

Matt 26:63

63Men Jesus teg. Och översteprästen sade: ”Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son.”

Matt 27:40

40och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.”

Matt 27:43

43Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.”

Matt 27:54

54När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Mark 1:1

1 1Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.

Mark 3:11

11Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.”

Mark 15:39

39När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Luk 1:35

35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

Luk 4:3

3Då sade djävulen till honom: ”Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.”

Luk 4:9

9Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: ”Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån.

Luk 4:41

41Från många for det också ut demoner, som skrek: ”Du är Guds son.” Han hutade åt dem och förbjöd dem att säga mer, eftersom de visste att han var Messias.

Luk 22:70

70Då sade de allesammans: ”Du är alltså Guds son?” Han svarade: ”Ni själva säger att jag är det.”

Joh 1:49

49Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.”

Joh 10:36

36Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son.

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>