Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Rom 6:1

Nytt liv ge­nom do­pet in i Kristus

6 1Vad in­nebär nu det­ta? Skall vi stan­na kvar i syn­den för att nåden skall bli större?

Rom 6:15

Fria från syn­den

6 15Hur är det då: skall vi syn­da ef­tersom vi in­te står un­der la­gen ut­an un­der nåden? Na­tur­ligt­vis in­te.

Gal 2:17

2 17Men om vi un­der vår strävan att bli rättfärdi­ga ge­nom Kristus skul­le upp­fat­tas som syn­da­re, vi också, står då Kristus i syn­dens tjänst? Na­tur­ligt­vis in­te.

<< Föregående 1 Nästa >>