Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 22:34-40

Frågan om det störs­ta bu­det i la­gen

22 34När fa­ri­se­er­na fick höra hur han ha­de gjort sad­du­keer­na svarslösa sam­la­des de, 35och för att sätta ho­nom på prov fråga­de en av dem, en laglärd: 36”Mästa­re, vil­ket är det störs­ta bu­det i la­gen?” 37Han sva­ra­de ho­nom: ”Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, med he­la ditt hjärta och med he­la din själ och med he­la ditt förstånd. 38Det­ta är det störs­ta och förs­ta bu­det. 39Se­dan kom­mer ett av sam­ma slag: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. 40På des­sa båda bud vi­lar he­la la­gen och pro­fe­ter­na.”

Mark 12:28-34

Frågan om det vik­ti­gas­te bu­det

12 28En av de skriftlärda som hörde dem dis­ku­te­ra märk­te hur väl Je­sus sva­ra­de och kom fram och fråga­de ho­nom: ”Vil­ket är det vik­ti­gas­te bu­det av al­la?” 29Je­sus sva­ra­de: ”Vik­ti­gast är det­ta: Hör, Is­ra­el, Her­ren, vår Gud, är den en­de Her­ren, 30och du skall äls­ka Her­ren, din Gud, av he­la ditt hjärta, av he­la din själ, av he­la ditt förstånd och av he­la din kraft. 31Se­dan kom­mer det­ta: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. Något större bud än des­sa finns in­te.” 32Den skriftlärde sa­de: ”Du har rätt, mästa­re! Det är som du säger: han är den en­de, det finns ing­en an­nan än han. 33Att äls­ka ho­nom av he­la sitt hjärta, av he­la sitt förstånd och av he­la sin kraft och att äls­ka sin nästa som sig själv, det är mer än al­la brännof­fer och and­ra of­fer.” 34När Je­sus hörde att man­nen sva­ra­de klokt sa­de han: ”Du har in­te långt till Guds ri­ke.” Se­dan våga­de ing­en fråga ho­nom me­ra.

<< Föregående 1 Nästa >>