Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 29:2-5

Var­ning­ar för förbunds­brott

29 2Mo­se kal­la­de sam­man he­la Is­ra­el och sa­de: Ni har själva sett allt vad Her­ren gjor­de i Egyp­ten med fa­rao och he­la hans hov och he­la hans land. 3Med eg­na ögon blev du vitt­ne till des­sa sto­ra prövning­ar, des­sa sto­ra tec­ken och un­der. 4Men ännu i den­na dag har Her­ren in­te gett er hjärtan som förstår, ögon som ser och öron som hör. – 5Jag led­de er ge­nom öknen i fyr­tio år, och era kläder blev ald­rig ut­slit­na, in­te hel­ler san­da­ler­na på era fötter.

Jer 5:21
5 21Hör det­ta, du dårak­ti­ga folk
som sak­nar förstånd,
som har ögon men in­te ser,
som har öron men in­te hör.
Hes 12:2

12 2Människa! Du le­ver bland ett mot­strävigt folk. De har ögon att se med, men de ser in­te. De har öron att höra med, men de hör in­te. De är ju ett mot­strävigt folk.

Matt 13:13-15

13 13Därför ta­lar jag till dem i lik­nel­ser, ty fast de ser, ser de in­te, och fast de hör, hör de in­te och förstår in­te. 14Så upp­fylls Je­sa­jas pro­fe­tia på dem: Ni skall höra med era öron men ingen­ting förstå och se med era ögon men ingen­ting upp­fat­ta. 15Ty det­ta folks hjärta är förstoc­kat. De är tröga att höra med si­na öron och de till­slu­ter si­na ögon, så att de in­te kan se med si­na ögon el­ler höra med si­na öron el­ler förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli bo­ta­de av mig.

<< Föregående 1 Nästa >>