Sök

Sökningen gav cirka 25 träffar. Visar resultat 1 till 20.

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>

Matt 3:2

2och förkunnade: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.”

Matt 4:17

17Från den tiden började Jesus förkunna: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.”

Matt 5:3
3”Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Matt 5:10
10Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.
Matt 5:19

19Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.

Matt 5:20

20Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

Matt 7:21

21Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Matt 8:11

11Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.

Matt 10:7

7Förkunna på er väg att himmelriket är nära.

Matt 11:11

11Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.

Matt 11:12

12Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld.

Matt 13:24

24Han lät dem höra en annan liknelse: ”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker.

Matt 13:44

44Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

Matt 13:45

45Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor.

Matt 13:47

47Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det.

Matt 16:19

19Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

Matt 18:1

18 1Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?”

Matt 18:3

3och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.

Matt 18:4

4De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.

Matt 18:23

23Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare.

<< Föregående 1 | 2 | … Nästa >>