Sök

Sökningen gav cirka 49 träffar. Visar resultat 21 till 40.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>

1 Mos 8:11

11Om kvällen kom den tillbaka till honom, och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden.

1 Mos 8:13

13I Noas sexhundraförsta år, på första dagen i första månaden, hade vattnet torkat bort på jorden, och när Noa lyfte undan taket på arken fick han se att marken hade torkat upp.

1 Mos 8:15

15Då sade Gud till Noa:

1 Mos 8:18

18Och Noa gick ut ur arken tillsammans med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur.

1 Mos 8:20

20Noa byggde ett altare åt Herren. Han tog fyrfotadjur och fåglar av alla rena arter och offrade dem som brännoffer på altaret.

1 Mos 9:1

9 1Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden.

1 Mos 9:8

8Gud sade till Noa och hans söner:

1 Mos 9:17

17Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.”

1 Mos 9:20

20Noa var åkerbrukare, han var den förste som anlade en vingård.

1 Mos 9:24

24När Noa sedan vaknade upp ur ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom

1 Mos 9:28

28Efter floden levde Noa 350 år.

4 Mos 26:33

33Hefers son Selofchad fick inga söner utan bara döttrar. Selofchads döttrar hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

4 Mos 27:1

27 1Nu trädde Selofchads döttrar fram. Selofchad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse; han hörde till Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

4 Mos 36:11

11Machla, Tirsa, Hogla, Milka och Noa, Selofchads döttrar, gifte sig med söner till sina farbröder.

Jos 17:3

3Men Selofchad, son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse, hade inga söner utan bara döttrar. Hans döttrar hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

1 Krön 1:4

4och Noa. Noas söner var Sem, Ham och Jafet.

Hes 14:14

14och om Noa, Daniel och Job levde där, skulle dessa tre män med all sin rättfärdighet bara rädda sina egna liv, säger Herren Gud.

Hes 14:20

20och om Noa, Daniel och Job levde där, skulle de, så sant jag lever, säger Herren Gud, inte kunna rädda ens sin son eller dotter. Med sin rättfärdighet skulle de bara rädda sina egna liv.

Tob 4:12

12Akta dig för otukt av alla slag, mitt barn, och framför allt: ta dig en hustru från din egen släkt. Välj inte en främmande kvinna, en som inte tillhör dina fäders stam, ty vi är profeters söner, ja, i sanning söner till profeter. Noa var den förste profeten, sedan kom Abraham, Isak och Jakob, våra urtida fäder. Kom ihåg, mitt barn, att alla dessa tog hustrur från sin egen släkt; så vann de också välsignelse genom sina barn, och deras efterkommande skall ärva landet.

Syr 44:17
17Noa befanns fullkomlig och rättfärdig
och blev världens räddning när vreden bröt ut:
för hans skull lämnades en rest kvar
när floden kom över jorden.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>