Sök

Sökningen gav cirka 49 träffar. Visar resultat 1 till 20.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>

1 Mos 5:29

29Han gav honom namnet Noa, ”ty”, sade han, ”denne skall ge oss lättnad i vårt arbete och vår möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat”.

1 Mos 5:32

32När Noa hade levt i 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet.

1 Mos 6:8

8Men Noa hade vunnit Herrens välvilja.

1 Mos 6:9

9Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud.

1 Mos 6:10

10Noa fick tre söner, Sem, Ham och Jafet.

1 Mos 6:13

13Han sade till Noa: ”Jag har bestämt att jag skall göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. Jag skall förgöra både dem och jorden.

1 Mos 6:22

22Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra.

1 Mos 7:1

7 1Herren sade till Noa: ”Gå in i arken, du och hela din familj. Ty jag har funnit att du ensam är rättfärdig inför mig i denna tid.

1 Mos 7:5

5Noa gjorde i allt så som Herren hade befallt honom.

1 Mos 7:6

6Noa var 600 år när floden översvämmade jorden.

1 Mos 7:7

7Då gick Noa in i arken tillsammans med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur för att rädda sig undan flodens vatten.

1 Mos 7:9

9kom ett par av varje art in till Noa i arken, hane och hona, så som Gud hade befallt Noa.

1 Mos 7:11

11Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades,

1 Mos 7:13

13Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur,

1 Mos 7:15

15Alla kom de in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser.

1 Mos 7:16

16De kom, hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom.

1 Mos 7:23

23Herren utplånade allt som fanns till på jorden, människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken.

1 Mos 8:1

8 1Då tänkte Gud på Noa och alla de vilda och tama djur som var med honom i arken. Han lät en vind blåsa över jorden och vattnet började sjunka undan.

1 Mos 8:6

6Efter fyrtio dagar öppnade Noa ett fönster som han hade gjort på arken

1 Mos 8:9

9Men duvan fann ingen plats där den kunde vila utan återvände till honom i arken, eftersom det stod vatten över hela jorden. Då sträckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken.

<< Föregående 1 | 2 | 3 | … Nästa >>