Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Vish 9:8
9 8Du be­fall­de mig att byg­ga ett tem­pel på ditt he­li­ga berg
och ett al­ta­re i den stad där du vil­le bo,
en av­bild av det he­li­ga tält du res­te vid be­gyn­nel­sen.
Heb 8:2

8 2och förrättar tjänst i hel­ge­do­men, det san­na förbundstältet, som är rest av Her­ren och in­te av någon människa.

Heb 9:11

Tjäns­ten i den him­mels­ka hel­ge­do­men

9 11Men nu har Kristus trätt fram som överste­präst för det go­da som skall kom­ma. Han har gått ge­nom det större och full­kom­li­ga­re tält som in­te är gjort av människo­hand, det vill säga in­te tillhör den­na värl­den.

Upp 13:6

13 6Och det öpp­na­de sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, al­la som bor i him­len.

<< Föregående 1 Nästa >>