Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Upp 19:7

19 7Låt oss va­ra gla­da och jub­la och ge ho­nom vår hyll­ning. Ty ti­den har kom­mit för Lam­mets bröllop, och hans brud har gjort sig re­do.

Upp 21:2

21 2Och jag såg den he­li­ga sta­den, det nya Je­ru­sa­lem, kom­ma ner ur him­len, från Gud, re­do som en brud som är smyc­kad för sin man.

Upp 21:9

Det nya Je­ru­sa­lem

21 9Och en av de sju äng­lar­na med de sju skålar­na som var fyll­da med de sju sista plågor­na kom och ta­la­de till mig och sa­de: ”Kom, jag skall vi­sa dig bru­den, Lam­mets hust­ru.”

Upp 22:17

22 17Och An­den och bru­den säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törs­tar skall kom­ma. Och den som vill skall fritt få dric­ka av li­vets vat­ten.

<< Föregående 1 Nästa >>