Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Upp 15:8

15 8Och temp­let fyll­des av rök från Guds härlig­het och från hans kraft, och ing­en kun­de gå in i temp­let förrän de sju plågor­na från de sju äng­lar­na nått sitt slut.

2 Kor 4:4

4 4Ty den­na värl­dens gud har förblin­dat förståndet hos dem som in­te tror, så att de in­te ser lju­set från evan­ge­li­et om härlig­he­ten hos Kristus, Guds av­bild.

1 Tim 6:15f

6 15som den sa­li­ge och en­de härs­ka­ren skall låta oss upp­le­va när ti­den är in­ne, han som är al­la ko­nung­ars ko­nung och al­la her­rars her­re, 16som en­sam är odödlig, som bor i ett ljus som ing­en kan nal­kas, han som ing­en människa har sett el­ler kan se. Hans är äran och den evi­ga mak­ten, amen.

<< Föregående 1 Nästa >>